Zaznacz stronę

wspieramy
twoją edukację

Szkolenia dedykowane pielęgniarkom i położnym

Aktualne wydarzenia

WYDARZENIA ZAKOŃCZONE

taknie
*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zainteresowaniem wykładem Pana Profesora Krzysztofa Simona „Co Pielęgniarka i Położna powinna wiedzieć o koronawirusie SARS-Cov-2?”, umożliwiamy obejrzenie całego materiału.  

Materiał video dostępny po wypełnieniu, krótkiego formularza

REJESTRACJA

Wykład  skierowany jest wyłącznie do osób wykonujących zawód medyczny (pielęgniarki i położne, ratownik medyczny)